Project news

31.01.2023.

SIA Sorsera turpina realizēt ES līdzfinansētu pētniecības projektu

SIA Sorsera turpina realizēt pētniecības projektu "Prototipa izstrāde reāllaika prasību definēšanas rīkam ar digitālu bibliotēku tehnoloģiskiem risinājumiem".

SIA Sorsera pēdējo trīs mēnešu laikā veikusi sekojošas aktivitātes:
   -  Digitalizācijas procesa metodikas izpēte, prasību definēšana digitalizācijas risinājumam (aktitivāte noslēgta)
    - Unificēta URDx formāta prasību izpēte (aktivitāte uzsākta)

Ir sasniegti aktivitātēm atbilstošie pētniecības rezultāti.

01.11.2022.

SIA Sorsera uzsāk realizēt ES līdzfinansētu pētniecības projektu

SIA Sorsera realizē pētniecības projektu "Prototipa izstrāde reāllaika prasību definēšanas rīkam ar digitālu bibliotēku ehnoloģiskiem risinājumiem". Projekts tiek realizēts ES atbalsta programmas "Atbalsta instruments inovāciju klasteru attīstībai" ietvaros no 2022. gada 1. novembra līdz 2024. gada 30. oktobrim. Kopējās projekta izmaksas sastāda EUR 545,956.00, t.sk. grants EUR 399,480.00 apmērā.

Projects supported by EU