Contact us

Can’t find the solution you’re looking for?

Email us for expert customer service assistance

SIA Sorsera realizē ES līdzfinansētu projektu Nr. JU-L-2022/8, piešķirtais projektaNr. JU-PI-2022/35, jaunuzņēmumu atbalsta programmas ietvaros augsti kvalificētudarba ņēmēju piesaistei. Realizēts Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta„Tehnoloģiju pārneses programma” ietvaros, identifikācijas numurs 1.2.1.2/16/I/001. Projekta ietvaros tiek izstrādāta digitālu saziņas rīku implementācija Sorseraplatformā sadarbības veicināšanai ES publisko iepirkumu jomā a realizē ES līdzfinansētu projektu Nr. JU-L-2022/8 jaunuzņēmumuatbalsta programmas ietvaros augsti kvalificētu darba ņēmēju piesaistei.

Projekta ietvaros tiek izstrādāta digitālu saziņas rīku implementācija Sorseraplatformā sadarbības veicināšanai ES publisko iepirkumu jomā
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.